Biobased Economy: Het groene goud

 

In de nieuwe aflev­er­ing Het Groene Goud, met als onder­w­erp ‘biobased eco­nomy’, komen de vol­gende onder­w­er­pen aan bod: een groene economie waarin bio­mas­sa cen­traal staat, decen­tral­isatie, zelf­voor­zie­ning, CO2-neu­traliteit, geen ‘food voor ener­gy’, pio­nieren met innova­tieve bio­tech­nologie, ‘bio­plastics’, toe­pas­singen in voed­ing- en me­dische indus­trie, dier­voeding en bio­brandstof.

 

Arena

Groninger plat­te­land
Lab­o­ra­to­ri­um
Akker­bouw

Thema

Zelfvertrouwen

Status

Ontwik­kel­ings­fase

Partners