Duurzame Scheepvaart: Manilla / Pier

In deze nieuwe aflev­er­ing, met als onder­w­erp ‘duurzame scheep­vaart’, komen de vol­gende onder­w­er­pen aan bod: prachtige banen in de mar­i­tieme wereld van nu, hoog­waardi­ge tech­niek aan boord, het lev­en aan boord, kam­er­aad­schap, mul­ti­cul­turele beman­ning, zel­fredza­amheid, LNG, milieu-eisen, havenge­bied, scheeps­bouw en off­shore.

Voor deze aflev­er­ing zijn 2 filmver­halen ontwikkelt: in MANILLA vol­gen we een mod­e­pop­je die er achter komt dat de zee door haar aderen stroomt en in PIER zien we de avon­turen van een jonge scheep­vaart­f­reak die per ongeluk als ver­ste­kel­ing mee­gaat op een off­shore-schip.

 

Arena

Thema

Status

High­tech vrachtschip Zelfvertrouwen Ontwik­kel­ings­fase
Off­shore    
Haven    
Scheeps­bouw    


Partners