DEAL in de klas

D.E.A.L. en Tour de Force zijn uiter­mate geschikt om in te zetten als reflectie­middel in een educa­tieve con­text. Gebruik is GRATIS. Via onder­staande links komt u bij het be­nodigde les­materiaal:

D.E.A.L.
http://techfinder.nl/programs/deal

TOUR DE FORCE
http://techfinder.nl/programs/tour-de-force


 

De klas naar DEAL

Samen met Groninger Forum Edu­catie bieden we de mo­ge­lijk­heid om D.E.A.L. en Tour de Force met de school­klas(sen) te bek­ijken in de bios­coop aan het Here­plein te Gronin­gen. Na afloop van de film kan er een klassen­gesprek plaats­vinden onder lei­d­ing van de film­makers.

Infor­matie over de moge­lijk­heden:
educatie@groningerforum.nl

Partners