DEAL in de klas

Het Spijk­er­paleis en Tour de Force zijn uiter­mate geschikt om in te zetten als reflectie­middel in een educa­tieve con­text. Gebruik is GRATIS. Via onder­staande links komt u bij het be­nodigde les­materiaal:

Het Spijk­er­paleis
https://www.techfinder.nl/programs/het-spijkerpaleis

Tour de Force
http://techfinder.nl/programs/tour-de-force


 

De klas naar DEAL

Samen met Groninger Forum Edu­catie bieden we de mo­ge­lijk­heid om Het Spijk­er­paleis en Tour de Force met de school­klas(sen) te bek­ijken in de bios­coop aan het Here­plein te Gronin­gen. Na afloop van de film kan er een klassen­gesprek plaats­vinden onder lei­d­ing van de film­makers.

Infor­matie over de moge­lijk­heden:
educatie@groningerforum.nl

Partners