WORKSHOPS

Onderstaande workshops wor­den aangeboden door feddehoekstra.org. In­dien ge­wenst kunnen ze ook op maat geleverd wor­den. Voor meer infor­matie over data, aan­melden en kosten kun je contact opnemen via info@feddehoekstra.org. In­komsten uit de work­shops zullen uit­sluitend worden inge­zet voor de reali­satie van DEAL de serie.

 
 
 

HOE REALISEER JE EEN SPEELFILM?

Je eigen speel­film realiseren, voor velen een droom die buiten bereik lijkt. Toch zijn er tegen­woordig wel degelijk mo­gelijk­heden en kansen om dit te verwezen­lijken.

Van het eerste idee op een viltje tot de feestelijke pre­mière, hoe pak je zoiets aan? In deze gastles / work­shop legt filmmaker Fedde Hoek­stra, aan de hand van de totstandkoming van TOUR DE FORCE, uit wat de stappen zijn om tot een ge­slaagde filmproductie te komen. Artistiek-inhoudelijke aspecten, maar ook de pro­ductionele en financiële kant worden daarbij belicht. Zaken die aan de orde zullen komen zijn onder andere: scenario-ontwikkeling, finan­ciering, plan­ning, casting, spel- en beeld­regie en post­productie.

We gaan ook in op de vraag hoe je als filmmaker je weg kunt vinden in het huidige filmlandschap. De filmwereld is de laatste jaren flink ver­anderd en dat biedt kansen voor jou als maker.

ACTEREN VOOR DE CAMERA

Deze één­daagse work­shop is geschikt voor alle actrices en acteurs die hun kennis willen vergroten op het gebied van film. Ervaring met film of televisie is niet vereist, maar acteren moet wel je passie zijn. Van deelnemers wordt verwacht dat ze beschikken over ten minste een basis aan spel­vaar­dig­heden.

We gaan intensief aan de slag met bestaande scènes en improvisatie. Naast de nodige theorie ligt de nadruk op de praktijk. Zaken die aan de orde zullen komen zijn onder andere: verschillen en over­een­komsten tussen acte­ren voor toneel en film, close-up in relatie tot een to­taal­shot, karak­ter­ont­wikke­ling, continuïteit in de scène, voorbereiding op een draaidag en de dynamiek op een filmset en castings.

De workshop is opgezet als een draai­dag. Aan het eind van de workshop maken we op basis van improvisatie een korte speelfilm. Deelnemers aan deze één­daagse work­shop worden auto­matisch opge­nomen in het casting­be­stand van feddehoekstra.org.

Partners