Over DEAL

De verbinding van de tech­nische kennis van Drewes Wildeman en de creatieve input van Fedde Hoekstra leidde in 2013 tot de reali­satie van D.E.A.L. de pilot. Deze korte misdaad­komedie speelt zich af tegen de achter­grond van grens­ver­leggen­de techniek, duur­zame energie en de fraaie Eems­delta. De film wordt nog steeds met succes vertoond in het onder­wijs. D.E.A.L. was daar­naast te zien op inter­nationale film­festivals en in het Duitse Selb werd de publieks­prijs gewon­nen!

Na de enthousiaste ont­vangst van D.E.A.L. de pilot zijn zes nieuwe afleve­ringen ontwikkeld. Tour de Force, de eerste aflevering van DEAL de serie, werd in 2015 gereali­seerd. Wederom met een geweldige cast en crew, maar ook in nauwe samen­werking met onze DEAL-partners uit het onder­wijs, bedrijfs­leven en over­heden. Voor 2016 staat Het Spijkerpaleis op het programma. Deze aflevering heeft duur­zaam bouwen tot onderwerp. Het over­koepelende thema van DEAL de serie is zelf­vertrouwen.

Initiatiefnemers

 • Fedde Hoekstra

  Foto

  © Reyer Boxem

  Fedde Hoekstra

  Fedde is sinds 1987 actief in de Neder­landse film- en televisie­wereld. Hij werkt als regisseur, producent, acteur, scenario­schrijver, editor en opnameleider. feddehoekstra.org, zijn onafhankelijke pro­ductie­bedrijf, ontwikkelt en produceert DEAL de serie. Net als bij de pilot tekent Fedde voor DEAL de serie voor de regie en het ontwikkelen van de scenario’s.

 • Drewes Wildeman

  Foto

  © Suzanne Stoppels

  Drewes Wildeman

  Als mede-initiatiefnemer heeft Drewes het nodige draagvlak gecreëerd voor het DEAL-project, maar in de productie zelf heeft hij ook een groot aandeel. Hij heeft een ach­tergrond in de techniek en de ar­beids­bemiddeling. Techniek promoten bij de jeugd zit in zijn bloed en Wildemans inhoudelijke kennis zal weer van grote invloed zijn op de vertaalslag naar de scenario’s.

Partners