Biobased Economy: Het Groene Goud

In de nieuwe aflevering Het Groene Goud, met als onderwerp ‘biobased eco­nomy’, komen de volgende onderwerpen aan bod: een groene economie waarin biomassa centraal staat, decentralisatie, zelf­voor­zie­ning, CO2-neutraliteit, geen ‘food voor energy’, pionieren met innova­tieve bio­tech­nologie, ‘bio­plastics’, toe­pas­singen in voeding- en me­dische industrie, dier­voeding en bio­brandstof.

Arena

Groninger plat­te­land
Lab­o­ra­to­ri­um
Akker­bouw

Thema

Zelfvertrouwen

Status

Ontwik­kel­ings­fase