logo_home

DEAL is een serie van zeven korte speelfilms waarin inno­vatieve tech­niek en de tran­si­tie naar duurza­am cen­traal staan

 
 
 
 
D.E.A.L. de Pilot 
Tour de Force 
Het Spijkerpaleis

Duurzame Scheepvaart 
Biobased Economy 
Energie

Zorgeloos 
Informatietechnologie 

Partners