Duurzame Scheepvaart: Manilla / Pier

In deze nieuwe aflevering, met als onderwerp ‘duurzame scheepvaart’, komen de volgende onderwerpen aan bod: prachtige banen in de maritieme wereld van nu, hoogwaardige techniek aan boord, het leven aan boord, kameraadschap, multiculturele bemanning, zelfredzaamheid, LNG, milieu-eisen, havengebied, scheepsbouw en offshore.

Voor deze aflev­er­ing zijn 2 filmver­halen ontwikkelt: in MANILLA vol­gen we een mod­e­pop­je die er achter komt dat de zee door haar aderen stroomt en in PIER zien we de avon­turen van een jonge scheep­vaart­f­reak die per ongeluk als ver­ste­kel­ing mee­gaat op een offshore-schip.

Arena

High­tech vrachtschip
Offshore
Haven
Scheepsbouw

Thema

Zelfvertrouwen

Status

Ontwik­kel­ings­fase