DEAL is een reeks korte speelfilms waarin de
prachtige provin­cie Gronin­gen, inno­vatieve
tech­niek en de tran­si­tie naar duurza­am
cen­traal staan.