DEAL is een serie van zeven korte speelfilms
waarin inno­vatieve tech­niek en de tran­si­tie
naar duurza­am cen­traal staan