DEAL is een serie van zeven korte speelfilms waarin inno­vatieve tech­niek en de tran­si­tie naar duurza­am cen­traal staan

D.E.A.L. de Pilot 
Tour de Force 
Het Spijkerpaleis
Zorgeloos
Energie
Duurzame Scheepvaart
 
Biobased Economy
Informatietechnologie 

Partners