Tour de Force

Een ongedurige fiets­ont­werper rijdt tijdens een te vroeg uitge­voerde testrit zijn elektrische beach­cruiser total loss. De veel­eisende mentor met wie de jongen weken aan de fiets heeft gewerkt laat hem vallen. Met hulp van twee vrien­den wordt in een high­tech garage voor vracht­wagens getracht een nieuw ontwerp te realiseren om alsnog te kunnen schitteren op een ‘e‑bike-event’. Tijdens de race tegen de klok zet een essentieel onderdeel dat ont­breekt de onder­linge ver­houdingen wederom op scherp.

Met

Mar­tin van Waardenberg
Rohan Sukhraj
Manouk Pluis
Lars Koehoorn
Jorn Jellema
Theo Smedes
Jitze Grijpstra
Erik Landsheer
Drewes Wildeman
Philip­pi­en Bos
Chris Bajema
Mar­lais Olijrhook
Rober­to Santanera

Stills

Video

Trailer

Making of