Tour De Force

Een onge­durige fiets­ont­werper rijdt tij­dens een te vroeg uitge­voerde testrit zijn elek­trische beach­cruiser total loss. De veel­eisende men­tor met wie de jon­gen weken aan de fiets heeft gew­erkt laat hem vallen. Met hulp van twee vrien­den wordt in een high­tech garage voor vracht­wagens getra­cht een nieuw ontwerp te realis­eren om alsnog te kun­nen schit­teren op een ‘e-bike-event’. Tij­dens de race tegen de klok zet een essen­tieel onderdeel dat ont­breekt de onder­linge ver­houdingen wederom op scherp.

 

 


 

De volledige film is hieronder te bekijken!

MET

Mar­tin van Waar­den­berg
Rohan Sukhraj
Manouk Pluis
Lars Koe­hoorn
Jorn Jelle­ma

Theo Smedes
Jitze Gri­jp­stra
Erik Land­sheer
Drewes Wilde­man

Philip­pi­en Bos
Chris Baje­ma
Mar­lais Oli­jrhook
Rober­to San­tan­era

 

Partners