DEAL in de klas

Eindbaas, Het Spijkerpaleis en Tour de Force zijn uitermate geschikt om in te zetten als refelctiemiddel in een educatieve context. Gebruik is GRATIS! Via onderstaande links komt u bij het benodigde lesmateriaal:

De klas naar DEAL

Samen met Groninger Forum Educatie bieden we de mo­ge­lijk­heid om Het Spijkerpaleis en Tour de Force met de school­klas(sen) te bekijken in de bios­coop aan het Hereplein te Groningen. Na afloop van de film kan er een klassen­gesprek plaats­vinden onder leiding van de film­makers.

Infor­matie over de moge­lijk­heden: educatie@groningerforum.nl