Afgelopen week heb ik met de kinderen uit mijn groep 6 de film Het Spijk­er­paleis gekeken. De kinderen waren super­en­t­hou­si­ast. Ik zou graag de andere films ook willen bek­ijken met ze! 

Reactie van een docente uit het basisonderwijs 

DEAL in de klas

Eindbaas (langer zelfstandig thuis door slimme techniek), Het Spijkerpaleis (duurzaam bouwen) en Tour de Force (duurzame mobiliteit) zijn afzonderlijk van elkaar te bekijken. Bij elke aflevering zijn bovendien aanvullende lesfilms gemaakt. Bewustwording is daarbij ons doel en de films zijn uitermate geschikt om in te zetten als reflectiemiddel in een educatieve context. Gebruik is GRATIS!

Had een les loop­baan en burg­er­schap met een klas 2e jaars motor­vo­er­tu­igen. Ik dacht ik zet Tour de Force in, weer een klas stil en het past in L.B. Had je de reac­ties moeten horen! Op een of andere manier snap­pen ze wat er gebeurt. Ook het taal­ge­bruik en de humor slaan aan. Trots zijn op je vak, samen­werken, vertrouwen en een plan mak­en en uitvo­eren. Dit zet ze aan het denken. 2e jaars is een moeil­ijk niveau twee en toch deze reacties. 

Reactie van een docent in het MBO 

SPIJKERPALEIS CHALLENGE

In samenwerking met Bouwend Nederland is een Challenge voor scholieren opgezet. Hier vind je de benodigde informatie:

Onlangs hebben we een DEAL deserie ver­toond aan tweede­jaars leer­lin­gen van het VMBO. Ik moet zeggen films die zeer tot de ver­beeld­ing spreken van de leer­lin­gen. Span­nend, boeiend en leerza­am. Echt goed gelukt, de com­pli­menten! DEAL de serie is zek­er bruik­baar voor de toekomst en dat oordeel wordt hier door de afdel­ing Tech­niek breed gedra­gen. De films bieden een goede kop­pel­ing naar de beroepskeuze. Het helpt de leer­lin­gen bewust te mak­en van wat er alle­maal mogelijk is. Boven­di­en komt er een dialoog op gang, want na het kijken, ontstond een lev­endig gesprek. De leer­lin­gen waren erg nieuws­gierig en geprikkeld. Het maak­te zelfs zoveel los dat ze zelf op onder­zoek uit zijn gegaan. 

Reactie van een docent in het VMBO 

De klas naar DEAL

Samen met Groninger Forum Educatie bieden we de mogelijkheid om Eindbaas, Het Spijkerpaleis en Tour de Force met de schoolklas(sen) te bekijken in de bioscoop in het Forum Groningen. Na afloop van de film is er de mogelijkheid voor een klassengesprek onder leiding van de filmmakers.

Infor­matie over de moge­lijk­heden: educatie@groningerforum.nl