DEAL in de klas

Het Spijkerpaleis en Tour de Force zijn uiter­mate geschikt om in te zetten als reflectie­middel in een educa­tieve context. Gebruik is GRATIS. Via onder­staande links komt u bij het be­nodigde les­materiaal:

De klas naar DEAL

Samen met Groninger Forum Educatie bieden we de mo­ge­lijk­heid om Het Spijkerpaleis en Tour de Force met de school­klas(sen) te bekijken in de bios­coop aan het Hereplein te Groningen. Na afloop van de film kan er een klassen­gesprek plaats­vinden onder leiding van de film­makers.

Infor­matie over de moge­lijk­heden: educatie@groningerforum.nl