Het Groene Goud

Om de zieltogende spruitenboerderij van zijn disfunctionele familie van de ondergang te redden en indruk te maken op de dochter van zijn vaders grootste concurrent, doet een vindingrijke nerd verwoede pogingen een gezichtsverjongend masker te ontwikkelen uit de reststroom van spruitjes.

Aan bod komen: groene chemie, pro­ces­tech­niek, biobased econ­o­my, CO2-neu­tral­i­ti­et, inno­vatieve en duurzame land­bouw, bio­brand­stof, toepassin­gen in voed­ing- en medis­che indus­trie, samen­werken en ver­groen­ing van de bouw.