Het Groene Goud

Om de biologische spruitjesboerderij van zijn zweverige moeder te redden van overname door een internationaal agrarisch misdaadkartel, zet rebel Jelle de experimenten van zijn voor gek verklaarde overgrootvader voort om parfum van spruitjes te maken.

Aan bod komen: groene chemie, pro­ces­tech­niek, biobased econ­o­my, genetis­che manip­u­latie, inno­vatieve en duurzame land­bouw, bio­brand­stof, toepassin­gen in de medis­che indus­trie, ver­groen­ing van de bouw en samenwerken.