EINDBAAS

Filmver­haal: Als Marieke een kun­st­matige intel­li­gen­tie genaamd Katin­ka inschakelt om voor haar veeleisende opa Hai­jo te zor­gen, neemt deze zijn hele huis, de provin­cie en daar­na de hele wereld over. Marieke en Hai­jo moeten samen­werken en al hun tech­nis­che skills inzetten om Katin­ka te ver­slaan.

MET
Helmert Wouden­berg
Aiko Beem­ster­boer
Sti­jn Karssies
Jorn Jelle­ma
Georgina Ver­baan 
FILMPOSTER Stu­dio Hille
FOTO Hanne van der Velde

De volledige film is hieronder te bekijken!

Partners