Tour De Force

Een ongedurige fiets­ont­werper rijdt tijdens een te vroeg uitge­voerde testrit zijn elektrische beach­cruiser total loss. De veel­eisende mentor met wie de jongen weken aan de fiets heeft gewerkt laat hem vallen. Met hulp van twee vrien­den wordt in een high­tech garage voor vracht­wagens getracht een nieuw ontwerp te realiseren om alsnog te kunnen schitteren op een 'e-bike-event'. Tijdens de race tegen de klok zet een essentieel onderdeel dat ont­breekt de onder­linge ver­houdingen wederom op scherp.

 

 


 

De volledige film is hieronder te bekijken!

MET

Martin van Waardenberg
Rohan Sukhraj
Manouk Pluis
Lars Koehoorn
Jorn Jellema

Theo Smedes
Jitze Grijpstra
Erik Landsheer
Drewes Wildeman

Philippien Bos
Chris Bajema
Marlais Olijrhook
Roberto Santanera

 

Partners