D.E.A.L. de pilot was te zien op

D.E.A.L. de pilot was te zien op

[row]

2014

  • Fes­ti­Valder­Aa (Schip­borg)
  • Noorder­zon Per­form­ing Arts Fes­ti­val (Gronin­gen)
  • Thess Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val (Grieken­land)
  • Noordelijk Film Fes­ti­val (Leeuwar­den)
  • Athens Inter­na­tion­al Dig­i­tal Film Fes­ti­val (Grieken­land)

[/row]

[row]

2015

  • 8th Inter­na­tion­al Children’s Film Fes­ti­val (Bangladesh)
  • Gren­z­land Film­tage Selb (Duit­s­land)

[/row]

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.