Het Spijkerpaleis — Challenge Basisscholen

Het Spijkerpaleis — Challenge Basisscholen

Onze part­ner Bouwend Ned­er­land is van start gegaan met een pilot­pro­ject: Ontwerp je eigen Eko-keet! Na het bek­ijken van Het Spijk­er­paleis wor­den basiss­c­holen (groep 7 & 8) uitgedaagd om net als Marieke een tiny house te ontwer­pen en in te richt­en. Ze kun­nen er een cre­atief en span­nend bouwfeest voor de hele klas mee win­nen. We zijn benieuwd naar het win­nende ontwerp.…

Veel suc­ces aan alle jon­gens en mei­den die de uitdag­ing aangaan!

hier meer info: www.debouwietsvoorjou.nl/challenge-de-eko-keet

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.